Actueel

Op weg naar tweede Schatkamer

Keulen, Gent en Chester. Dat zijn de drie buitenlandse steden waarmee Initatief Domplein en de gemeente Utrecht samenwerken in het Europese project ‘Portico'.

Keulen, Gent en Chester. Dat zijn de drie buitenlandse steden waarmee Initatief Domplein en de gemeente Utrecht samenwerken in het Europese project ‘Portico'. De gemeenschappelijke opgave is de bescherming én beleving van cultureel erfgoed en archeologie. Innovatie en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Portico levert Initiatief Domplein behalve geld (in de vorm van een EU-subsidie) ook veel kennis op. Beide zijn onontbeerlijk voor de totstandkoming van het tweede bezoekerscentrum, dat een toegang krijgt tussen de Domtoren en de Domkerk. Dit voorjaar start bijvoorbeeld een internationaal onderzoek om te bekijken hoe archeologie in een ondergrondse publieksruimte optimaal geconserveerd kan worden. De resultaten van dit onderzoek worden in november besproken tijdens een conferentie in Gent. Dan zullen ook het programma van eisen en het voorlopig ontwerp voor de tweede ondergrondse gereed zijn. Meer informatie: www.portico.nu.

OVER INITIATIEF DOMPLEIN

INITIATIEF DOMPLEIN maakt de rijke, verborgen geschiedenis van 2000 jaar Domplein aanraakbaar en beleefbaar