Actueel

Domplein: Rijksarcheologisch monument

De historische resten onder het Domplein zijn een Rijksarcheologisch monument. Dat bepaalde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed begin augustus.

De grond onder het Domplein bevat resten van het Romeinse castellum, van de (vroeg)middeleeuwse bisschoppelijke burcht met kerken en van keizerlijke residentiegebouwen. Deze overblijfselen getuigen van de militaire, religieuze en bestuurlijke betekenis van Utrecht door de eeuwen heen.

Schatkamer
Hoewel de archeologische resten zich grotendeels onder de grond bevinden, kan het publiek in het centrum van Utrecht op verschillende plaatsen historische overblijfselen zien. Belangstellenden krijgen een goed overzicht in de Schatkamer Domplein, het informatiecentrum dat deze zomer door Initiatief Domplein is geopend in drie middeleeuwse kelders onder het gebouw van het Utrechts Centrum voor de Kunsten. In de toekomst hoopt Initiatief Domplein op meer plaatsen dit unieke rijksmonument toegankelijk te maken.

Pakket
Voor de bewoners op en rond het plein verandert er met de monumentstatus niets. Wel verschuift de vergunningverlening bij bijvoorbeeld graafwerkzaamheden nu van de gemeente naar het Rijk. De bewoners zijn positief over de bijzondere status van hun woonomgeving. ‘De wetenschap dat er onder het plaveisel van het Domplein en onder je eigen huis een metersdik pakket ligt met overblijfselen van een Romeins legerkamp, een bisschoppelijk of keizerlijk paleis maakt het ook wel een heel bijzondere plek om te wonen’, meent José Schreurs, consulent van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Rijksdienst
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is het kennisinstituut voor archeologie, monumenten en cultuurlandschap. Deze kennis zet de Rijksdienst in om met wetten en regels het erfgoed te beschermen en te ontwikkelen. Nederland telt meer dan 52.000 monumenten die rijksbeschermd zijn, waarvan 1500 archeologische monumenten.

OVER INITIATIEF DOMPLEIN

INITIATIEF DOMPLEIN maakt de rijke, verborgen geschiedenis van 2000 jaar Domplein aanraakbaar en beleefbaar