Actueel

Nieuw licht op 2000 jaar geschiedenis Domplein

De proefopgraving op het Dompein, die deze zomer is uitgevoerd, is afgerond.Het archeologisch onderzoek dat 2000 jaar geschiedenis opnieuw aan het licht bracht, is goed verlopen met tal van prachtige vondsten en nieuwe inzichten.

Bij het Uitfeest en met Open Monumentendag trok de opgraving enkele duizenden belangstellenden. De bijna zes meter diepe opgravingsput gaat weer dicht in afwachting van een besluit van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over het ondergrondse publiekscentrum, Schatkamer Domplein II, dat Initiatief Domplein wil realiseren. Het Domplein is archeoligisch rijksmonument en dat betekent dat het gewenste centrum er pas kan komen als de resultaten van de opgraving uitwijzen dat de archeologie geen of zo min mogelijk schade ondervindt. 

De kwalitiet en de stabiliteit van de aangetroffen archeologische resten was boven verwachting. De archeologen van de gemeente deden bovendien een aantal bijzondere muntvondsten en stuitten zeer onverwacht op zeldzame houten resten van een Romeinse weg. Nader onderzoek van de meetresultaten en genomen monsters uit de opgraving zal uit moeten wijzen of duurzaam behoud van de resten in een publiekscentrum mogelijk is. 

Het centrum is onderdeel van de plannen van Initiatief Domplein om de verborgen geschiedenis van het Domplein beleefbaar en toegankelijk te maken. Eerder werd al een licht- en nevelmarkering aangebracht om de ligging van de Romeinse castellummuur aan te geven. Vorig jaar opende in bestaande middeleeuwse kelders onder het Utrechts Centrum voor de Kunsten Schatkamer Domplein I, het eerste publiekscentrum. 

 

OVER INITIATIEF DOMPLEIN

INITIATIEF DOMPLEIN maakt de rijke, verborgen geschiedenis van 2000 jaar Domplein aanraakbaar en beleefbaar