Actueel

Bouw Schatkamer Domplein II gestart

Bouw Schatkamer Domplein II gestart

Op donderdag 16 mei is na vijf jaar voorbereiding de bouw gestart van Schatkamer Domplein II. De werkzaamheden, die voor een groot deel bestaan uit archeologisch onderzoek met een grote opgraving in het najaar, zullen ruim een jaar in beslag nemen. De opening is voorzien voor juni 2014.

Het is voor het eerst in Nederland dat archeologie op deze schaal en permanent voor publiek toegankelijk wordt gemaakt. Een nauwe samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gemeente Utrecht heeft hiervoor de basis gelegd. Eerdere opgravingen van archeoloog Van Giffen in 1949 bepaalden de vorm van het centrum. Schatkamer II krijgt een omvang van 350 m2 en een diepte van bijna 5 meter. De entree komt te liggen in het hart van het Domplein, tussen Domtoren en Domkerk. Glazen vensters in de bestrating verbinden de wereld onder en boven het plein met elkaar.

Schatkamer Domplein II maakt samen met de eerste Schatkamer die in 2010 werd geopend, de verborgen geschiedenis van het Domplein nog meer toegankelijk en aanraakbaar. Bezoekers ervaren in een bijzondere belevingswereld de opeenvolgende perioden van bloei en verval vanaf het moment dat de Romeinen rond 47 n.Chr. het castellum Traiectum bouwden. Centraal in het verhaal staat ‘het schricklijk tempeest’, de tornado die in 1674 over Nederland raasde en het schip van de Domkerk in puin legde.

OVER INITIATIEF DOMPLEIN

INITIATIEF DOMPLEIN maakt de rijke, verborgen geschiedenis van 2000 jaar Domplein aanraakbaar en beleefbaar