Actueel

Groot deel van Romeinse muur ontdekt

Bij de voorbereidingen voor een ondergronds publiekscentrum op het Domplein is ruim zeventien meter muur van het Romeinse castellum aangetroffen. Het is daarmee het grootste en best bewaarde stuk castellummuur in Nederland.

Onder het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) aan het Domplein liggen middeleeuwse kelders van het claustrale huis de Roode Poort. Deze kelders zijn momenteel in gebruik voor onder meer muzieklessen. Tijdens onderzoek in de jaren tachtig van de vorige eeuw bleek al dat een muur in de kelder resten van de noordelijke castellummuur bevatte. In voorbereidingen voor het ondergrondse publiekscentrum zijn delen van het pleisterwerk verwijderd om te zien in hoeverre de castellummuur ook op andere plaatsten nog aanwezig is. Dit bleek veel meer het geval dan verwacht. Het gaat naar alle waarschijnlijkheid om de plek waar de noordpoort van het castellum stond, die in de (vroege) middeleeuwen is dichtgezet. De komende maanden gaat het onderzoek verder.

Publiekscentrum
Het ondergrondse publiekscentrum onder het UCK maakt deel uit van een veelomvattend plan om het Domplein de komende jaren te transformeren tot een plein dat internationaal tot de verbeelding spreekt. Nog dit jaar komen ook de ontwerpen gereed voor een tweede in 2012 te openen ondergronds centrum aan de voet van de Domtoren. Op deze plek stond ooit het door een storm verwoeste schip van de Domkerk. Op 23 juni zal de wethouder Stadspromotie, Floris de Gelder, het derde deel van de licht- en nevelmarkering van het Romeinse castellum aan de zuidzijde van het Domplein in gebruik stellen.

OVER INITIATIEF DOMPLEIN

INITIATIEF DOMPLEIN maakt de rijke, verborgen geschiedenis van 2000 jaar Domplein aanraakbaar en beleefbaar