Actueel

'Opgraving 2000 jaar Utrecht'

Op 2 juni 2014 opent het tweede ondergrondse publiekscentrum onder het Domplein. Op 12 januari, de Culturele Zondag 'Nieuwsjaarduik', wordt om 16.00 uur de naam van het centrum onthuld.

Met grote letters staat het op de tent op het Domplein: 'Opgraving 2000 jaar Utrecht'. De tent dient als overkapping voor de bouwplaats van het tweede ondergrondse centrum onder het Domplein, waar het graafwerk in volle gang is.

Kijkgaten geven zicht op het werk van archeoloog Robert Hoegen en zijn collega's. Heel behoedzaam gaat het dieper en dieper en komen de archeologische resten in beeld. Eerst de pijlers van de gotische Dom, dan ook het muurwerk van Romaanse voorgangers. Bijna elke dag zijn er verrassingen. Zo blijkt een niet eerder ontgraven deel originele grafkelders te bevatten en stuiten we onverwacht op niet eerder opgetekende funderingen.

Het opgravingsteam is inmiddels aardig gegroeid. De kleine en grote graafmachines van Theo Pouw draaien op volle toeren en verplaatsen de vrijgekomen grond tot buiten de put. Vrijwilligers van de AWN zijn druk in de weer met de zeefmachine en selecteren alle kleine vondsten. En in al die drukte zorgt Henk van Os, de goedlachse uitvoerder van hoofdaannemer Van Zoelen, dat het op de bouwplaats gesmeerd loopt. 

Begin december is het grootste deel van de opgraving gereed en gaan de eerste gaten in het betondek, dat afgelopen zomer al is aangebracht, definitief dicht. Achter de schermen werkt een technisch team aan de voorbereidingen voor de afbouw en inrichting. Vanaf 1 januari wordt het echt aftellen naar de opening op 2 juni 2014. 

Nieuwsgierig? Doe de bouwplaats- en archeologierondleiding iedere woensdag en zaterdag om 13.30 uur. Tickets en info: VVV Utrecht, Domplein 9, 030 236 00 10. 

OVER INITIATIEF DOMPLEIN

INITIATIEF DOMPLEIN maakt de rijke, verborgen geschiedenis van 2000 jaar Domplein aanraakbaar en beleefbaar