Historie


Tweeduizend jaar geschiedenis ligt opeengestapeld op het Domplein. Van de resten van het Romeinse castellum een paar meter onder grond tot aan het de windvaan van Sint Maarten op de 112 meter hoge Domtoren, het Domplein is een schatkamer. Initiatief Domplein wil deze verborgen geschiedenis tot leven brengen. De oplettende voorbijganger zal reeds enkele sporen uit het rijke verleden van het Domplein terugvinden. Maar welke verhalen kunnen er nog ontdekt worden?

Van castellum tot kathedraal en verder
De Romeinen bouwen in 47 n.C. voor het eerst een fort op de zanderige rivierbanken van de Rijn, de plek van het huidige Domplein. Willibrord gebruikt het vervallen fort vanaf 695 om heidenen naar het christendom te bekeren. Utrecht ontwikkelt zich daarna als religieus centrum en handel floreert. De burgers van Utrecht weten in 1122 stadsrechten te verkrijgen van keizer Hendrik IV (V). De religieuze macht vindt zijn weerslag in de bouw van een kathedraal, de gotische Dom. Deze is echter niet bestand tegen het ‘schrickelick tempeest’. Een tornado raast in 1674 over Utrecht, verwoest het middenschip van de Dom en geeft het Domplein haar unieke karakter.

150 jaar blijven de resten liggen, maar in 1826 wordt een nieuwe weg ingeslagen. De troep wordt opgeruimd en het Domplein ontwikkelt zich van religieus gebied naar het centrum van onderwijs en wetenschap. De burgers van Utrecht bekronen dit met een cadeau aan de Universiteit Utrecht voor haar 250 jarig bestaan: het Academiegebouw. Initiatief Domplein brengt al deze verhalen samen in Schatkamer Domplein.

OVER INITIATIEF DOMPLEIN

INITIATIEF DOMPLEIN maakt de rijke, verborgen geschiedenis van 2000 jaar Domplein aanraakbaar en beleefbaar