Projecten

Proefopgraving Schatkamer Domplein II

Schatkamer Domplein wordt in 2013 uitgebreid met een tweede publiekscentrum, midden op of eigenlijk midden onder het Domplein. Ter voorbereiding vindt er een eerste archeologische proefopgraving plaats

Opgraving op Dompein Utrecht

In opdracht van Stichting Domplein 2013 zijn archeologen van de gemeente Utrecht in samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed op 1 juni 2011 gestart met een proefopgraving op het Domplein. Stichting Domplein 2013 treft voorbereidingen voor een ondergronds publiekscentrum, de tweede Schatkamer Domplein.

Het doel van de proefopgraving is om te onderzoeken of en hoe de archeologische resten die zich onder het plein bevinden duurzaam behouden kunnen blijven in een ondergronds publiekscentrum. Het Domplein is namelijk archeologisch rijksmonument en dat betekent dat het centrum er pas komt als zeker is dat de archeologie geen of zo min mogelijk schade ondervindt. 

Schatkamer Domplein II komt te liggen op de plek waar een tornado op 1 augustus 1674 het middenschip van de gotische Dom wegvaagde. In 1949 zijn door de Groningse archeoloog A.E. van Giffen twee grote werkputten (XIX en XX) uitgegraven. Die putten vormen samen - eenmaal opnieuw opgegraven - het uitgangspunt voor het beoogde centrum. 

De opgraving wordt gefaseerd uitgevoerd en duurt to uiterlijk begin september. Als de resultaten van het onderzoek positief zijn, kan in de zomer van 2012 de volledige heropgraving van de werkputten van Van Giffen worden uitgevoerd. Daarna kan de bouw en inrichting starten en hoopt de Stichting begin 2013 het centrum te kunnen openen voor publiek. 


Sponsoring | Advies & Uitvoering proefopgraving

Archeologie
Gemeente Utrecht - sectie Cultuurhistorie
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
Ex Situ Archeologie
Auxilia

Uitvoering
Aannemersbedrijf Van Zoelen
Theo Pouw Groep
Van Dalsen Tentenverhuur
Aestate Procesmanagement
Signtrack Event Visualisation
Bouwburo Vitruvius

Advies
ABT
LBP | Sight
Tinker Imagineers
JDdV Architecten

Film en fotografie
DeroDe3D
Cor Boll 

OVER INITIATIEF DOMPLEIN

INITIATIEF DOMPLEIN maakt de rijke, verborgen geschiedenis van 2000 jaar Domplein aanraakbaar en beleefbaar