Projecten

Resultaten Proefopgraving Domplein

Achtergrondinformatie over de proefopgraving. Op deze pagina vindt u achtergrondinformatie over de proefopgraving die wordt uitgevoerd in opdracht van Stichting Domplein 2013.

Archeologen van de gemeente Utrecht werken samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed om de zeven tijdslagen van het Domplein bloot te leggen in de oude opgravingsput XIX van archeoloog Van Giffen uit 1949. Het doel van de proefopgraving is om te onderzoeken of en hoe de omvrangrijke archeologische resten die zich onder het plein bevinden duurzaam behouden kunnen blijven in een ondergronds publiekscentrum: Schatkamer Domplein II


Zeven tijdslagen

Het Domplein bestaat uit zeven tijdslagen en bij elke tijdlaag is er iets gevonden bij de proefopgraving:

7. 2000 HEDEN EN TOEKOMST
De projecten van Stichting Domplein 2013


6. 1900 HERSTEL EN WAARDERING 

Een fietsstuur van voor 1949, in de werkput van Van Giffen terecht gekomen toen de put werd dichtgegooid.

5. 1674 DE STORM Loden musketkogels van verschillend formaat. Musketkogels zijn in gebruik vanaf de 15de eeuw.


4. 1300 GOTHISCHE DOM


Rijnse goudgulden van graaf Willem I van Gelderland, vervaardigd tussen 1377-1393 in Arnhem. 


3. 1000 ROMAANS


Laat-romaans of vroeg-gothisch decoratief element basement of kapiteeltje. 


2. 700 WILLIBRORD 


Pseudo-tremisses van het Madelinus/Dorestad type uit ca. 660-700 na Christus.
De eerste spectaculaire vondst


1. 0 ROMEINEN


Zilveren denarius van Septimius Severus (Romeins keizer van 193-211 na Christus).

OVER INITIATIEF DOMPLEIN

INITIATIEF DOMPLEIN maakt de rijke, verborgen geschiedenis van 2000 jaar Domplein aanraakbaar en beleefbaar