Projecten

Graven naar antwoorden

De proefopgraving ter voorbereiding van Schatkamer Domplein II is afgerond. De opgraving was nodig om te kijken of en hoe de archeologische resten uit verschillende tijdslagen in een ondergronds centrum goed behouden kunnen blijven.

Tijdens het onderzoek kwamen restanten van een Romeinse weg, muurdelen van vroegmiddeleeuwse kerken en de massieve pilaarfundamenten van de gotische dom aan het licht. Het meest spectaculair was de vondst van meer dan honderd munten die teruggingen tot de zevende eeuw. De proefopgraving trok enkele duizenden bezoekers. Op Open Monumentendag en tijdens het Uitfeest stonden de mensen in de rij om een glimp op te vangen van het graafwerk en de uitleg van de archeoloog. Daarnaast hielpen kinderen de archeologen met het zeven van het vele opgegraven zand.

De opgravingsput is nu weer afgesloten, in afwachting van definitieve heropgraving en de bouw van de tweede schatkamer in de zomer van 2012. De proefopgraving werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met de archeologen van de stad Utrecht en specialisten van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Bekijk een filmpje van RTV Utrecht over de proefopgraving.

 

OVER INITIATIEF DOMPLEIN

INITIATIEF DOMPLEIN maakt de rijke, verborgen geschiedenis van 2000 jaar Domplein aanraakbaar en beleefbaar