Projecten

Schatkamer Domplein II

Na 5 jaar intensieve voorbereiding start op 6 mei de bouw van Schatkamer Domplein II.

De financiering is rond, de vergunningen zijn verstrekt, kabels en leidingen zijn verlegd en de bomen zijn verhuisd naar het Máximapark. Het Domplein is letterlijk en figuurlijk bouwrijp voor de realisatie van dit unieke project.

Er is een nieuw tracé voor kabels en leidingen op het Domplein aangelegd, ook voor het laatste onderdeel van lichtproject Trajectum Lumen: 'Il Lumine Tuo' op de Domtoren. In de nachten van 2 en 3 april zijn zes platanen van het Domplein verhuisd naar het Maximapark in Leidsche Rijn.  

Op 8 november 2012 heeft de gemeenteraad van Utrecht unaniem haar steun uitgesproken voor de realisatie van Schatkamer Domplein II midden op - of beter - midden onder het Domplein. De voorbereidingen zijn sindsdien in een stroomversnelling gekomen.

 
Nieuw tracé kabels & leidingen Trajectum Lumen, foto: Donker Utrecht

  
Foto's: Copijn Boomspecialisten               Foto: Vinexvrouwtje

OVER INITIATIEF DOMPLEIN

INITIATIEF DOMPLEIN maakt de rijke, verborgen geschiedenis van 2000 jaar Domplein aanraakbaar en beleefbaar