Projecten

Bouw Schatkamer Domplein II

De bouw van Schatkamer Domplein II is een ingewikkelde klus. Het belangrijkst is dat de aanwezige archeologie binnen én buiten de geplande ruimte optimaal beschermd en behouden blijft.

En uiteraard mag de omgeving geen schade ondervinden van de bouwwerkzaamheden. Met een speciale trillingsarme techniek zijn damwanden tot 10 meter diep in de grond gedrukt. Proefopgravingen aangevuld met grondradaronderzoek en maar liefst 360 sonderingen hebben daarvoor het exacte tracé bepaald. Van hoofdaannemer Van Zoelen kwam het idee om direct een betondek met gaten aan te brengen. Daarmee konden de damwanden gestabiliseerd worden en was het dak grotendeels voorbereid. En zo ontstond afgelopen zomer al de contour van de ondergrondse ruimte, helemaal klaar om uitgegraven te worden. De overkapping zorgt ervoor dat alles in weer en wind goed beschermd is. 

Een kijkje nemen op de bouwplaats? Iedere woensdag en zaterdag is er om 13.30 u een speciale bouwplaats- en archeologierondleiding.

Tickets en info: VVV Utrecht, Domplein 9, 030 236 00 10

OVER INITIATIEF DOMPLEIN

INITIATIEF DOMPLEIN maakt de rijke, verborgen geschiedenis van 2000 jaar Domplein aanraakbaar en beleefbaar