27 november 2021

5 tips om rekening mee te houden bij een motor verzekeren

5 min read

Je motor verzekeren is wettelijk verplicht op het ogenblik dat je deze in het verkeer wenst te brengen. De verplichting voor wat het verzekeren van je motor betreft valt eigenlijk onder de noemer van de verplichting die geldt voor de zogenaamde gemotoriseerde voertuigen. Het was ongetwijfeld reeds bij je bekend dat je verplicht bent om een auto te verzekeren wanneer je daarmee op de openbare weg wenst te rijden, maar die verplichting geldt dus ook voor bijvoorbeeld de motor die je hebt aangekocht. Wil je graag ook een verzekering afsluiten voor jouw motor waardoor je kan voldoen aan de wettelijke eisen en verplichtingen? Dan kunnen de vijf aangehaalde tips op deze pagina je daar zeker en vast bij helpen!

 1. Tip 1: Wat is voor jou de beste motorverzekering?

Wil je graag je motor verzekeren? Dan zal je allereerst even goed willen kijken naar de verschillende soorten verzekeringen die daarvoor op de markt zijn terug te vinden. Op het ogenblik dat we dit doen zal je kunnen vaststellen dat het afsluiten van een motorverzekering op heel wat verschillende manieren kan gebeuren. We maken hierbij een onderscheid tussen:

 1. De WA-verzekering voor motors; 
 2. De beperkt cascoverzekering; 
 3. De allrisk motorverzekering; 

Je motor verzekeren is niet iets waar je even vluchtig overheen gaat. Voor heel wat mensen geldt in de praktijk echter helaas dat ze dat wel degelijk doen met alle gevolgen van dien. De kans dat je op die manier er namelijk in zal slagen om de best mogelijke verzekering voor je motor af te sluiten is ongelofelijk klein. Hou bij het vergelijken van de verschillende verzekeringen voor een motor sowieso niet alleen maar rekening met de kostprijs die eraan verbonden is. In principe vormen de aangeboden dekkingen altijd het uitgangspunt. 

 1. Tip 2: Hou rekening met alle verschillende aspecten

Zoals hierboven reeds aangegeven geldt in de praktijk dat het merendeel van de mensen ervoor kiezen om voor hun motor verzekeren vooral te kijken naar de kostprijs die daarvoor wordt gevraagd. De WA-verzekering is van alle motorverzekeringen op de markt veruit de meest voordelige. De lage kostprijs die voor deze verzekering wordt gevraagd spreekt logischerwijs heel wat mensen aan. Dit gezegd hebbende is het zo dat de WA-verzekering voor motors natuurlijk slechts een zeer beperkte dekking biedt. Enkel en alleen de schade die met je motor aan derden wordt aangericht wordt immers verzekerd. Voor alle andere schade zal je zelf de portefeuille open moeten trekken, en dat is eigenlijk niet echt de bedoeling. 

Wil je graag ontdekken welke manier van je motor verzekeren voor jou nu echt interessantst is? Dan zal je daarvoor rekening willen houden met alle relevante factoren. Je moet dus met andere woorden zeker en vast niet alleen maar kijken naar de kostprijs die door de verschillende motorverzekeringen wordt aangerekend. Andere zaken om bij stil te blijven staan zijn dan ook altijd: 

 1. De waarde waar je motor over beschikt; 
 2. Het aantal kilometers die je met je motor gaat rijden;
 3. Het algemene risico dat je loopt om met een ongeval geconfronteerd te worden; 

Hou je rekening met de hierboven aangehaalde punten? Dan zal je op basis daarvan zeker en vast de beste manier om je motor verzekeren mogelijk te maken kunnen ontdekken. Let wel, deze zaken zullen op termijn wellicht veranderen. Omwille van deze reden wordt het in de praktijk dan ook altijd aangeraden om regelmatig terug even een nieuw onderzoek in te stellen. Op deze manier zal je niet alleen in het begin, maar wel altijd kunnen blijven rekenen op de meest interessante manier om je motor te verzekeren. 

 1. Tip 3: Het eigen risico is mee bepalend voor de periodieke verzekeringspremie

Voor zowat alle verzekeringen op de markt geldt dat er een eigen risico op van toepassing is. De motorverzekering vormt op dit vlak ook zeker geen uitzondering. Voor heel wat verzekeringnemers geldt eigenlijk dat zij maar weinig tot zelfs soms helemaal geen aandacht besteden aan dit eigen risico. Dat is op zich niet zo heel vreemd, maar tegelijkertijd wel niet interessant. Het bereidwillig laten verhogen van dit eigen risico kan namelijk zomaar even een aanzienlijke invloed hebben op de verzekeringspremie die je moet betalen. Dit overigens zonder dat er ook maar op eender welke manier aan de dekkingen wordt geraakt. Let wel, het verhogen van het eigen risico kan interessant zijn, maar je moet er wel voor zorgen dat de zogenaamde vrijstelling waarvan sprake is bij schade betaalbaar blijft. 

 1. Tip 4: Heb je behoeften aan eventuele extra dekkingen?

De keuze die je bij een motor verzekeren dient te maken tussen de drie verschillende standaard motorverzekeringen die op de markt zijn terug te vinden is lang niet de enige om bij stil te blijven staan, integendeel. Het is namelijk zo dat je in de praktijk ook nog over de mogelijkheid beschikt om verschillende extra dekkingen aan je motorverzekering toe te voegen. Wat deze extra dekkingen betreft zijn de bekendste ongetwijfeld: 

 1. De verzekering voor opzittenden;
 2. De rechtsbijstandverzekering;

Voor de bovenstaande dekkingen geldt dat ze in de praktijk zeker het overwegen waard kunnen zijn. Je moet er bij het afsluiten alleen wel rekening mee houden dat deze dekkingen een bepaalde extra kostprijs met zich mee zullen brengen. Wil je vooral je motor verzekeren tegen de laagst mogelijke prijs? Dan is het voor jou wellicht voornamelijk zaak om het afsluiten van aanvullende dekkingen zoveel mogelijk te vermijden.

 1. Tip 5: Je motor verzekeren doe je niet zomaar één keer

Een belangrijke en in de praktijk vaak gemaakte fout heeft te maken met het feit dat de meeste mensen slechts één keer hun motor verzekeren. Wat bedoelen we hier precies mee? Zeer eenvoudig. Bij het aankopen van een motor kiezen mensen ervoor om een bepaalde verzekering af te sluiten voor dat voertuig. Dat is goed, maar ze houden deze motorverzekering doorgaans aan voor een ongelofelijke lange periode. Dit ondanks het feit dat zaken zoals bijvoorbeeld de waarde van de motor en het rijgedrag kunnen veranderen. Bij een motorverzekering vergelijken is het dan ook in de praktijk altijd belangrijk om rekening te houden met deze veranderingen. Enkel en alleen op die manier kan je er immers zeker van zijn dat je motor verzekeren altijd op de best mogelijke manier kan gebeuren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *