Grafgiften: wat mag u meegeven in de kist?

Een begrafenis is een ontzettend persoonlijke gebeurtenis. Er wordt afscheid genomen van iemand die alle aanwezigen dierbaar is. Zeker de directe familie heeft de overledene door en door gekend. Waar hield hij of zij van? Wat typeerde de overledene? Wat had hij of zij altijd bij zich?

Vaak gaan er bij een begrafenis dan ook enkele persoonlijke spullen of geschenken van de familie mee de kist in. Het zijn veelal attributen waarvan de overledene onafscheidelijk was. Daarnaast worden de favoriete kleren bij de gestorvene aangetrokken, zodat deze er mooi bij ligt. Alleen, zoals bij alles in het leven zijn er ook bij het geven van grafgiften regels. Niet alleen mag zomaar mee de grond of de oven in. In dit artikel leest u waarmee u rekening moet houden bij het kiezen van grafgiften voor uw dierbare die is heengegaan.

Geen officiële wet- en regelgeving omtrent grafgiften

Er is geen specifieke wet- en regelgeving die voorziet in welke voorwerpen mogen worden meegegeven het graf in. Wel is het in algemene zin verboden om voorwerpen in de grond te begraven (dus ook via een grafkist) die niet biologisch afbreekbaar zijn dan wel zorgen voor verontreiniging van de grond. Dit betekent dat bijvoorbeeld elektronica niet mee mogen het graf in. En dat terwijl steeds meer mensen in dit digitale tijdperk de ‘onmisbare’ smartphone willen meegeven aan hun dierbare. Dit is dus niet toegestaan.

Ook lederen, kunststof, metalen, rubberen en plastic voorwerpen zijn niet toegestaan als grafgift, om de hierboven genoemde reden. Ook bij een crematie zijn deze materialen uit den boze. Er zouden bij het verbranden van rubber of plastic bijvoorbeeld giftige stoffen kunnen vrijkomen, metaal kan de oven beschadigen en de accu van een smartphone zou zelfs tot een ontploffing kunnen leiden.

Wat mag dan wel?

In principe mag alles wat natuurlijk afbreekbaar is mee het graf in. Dit kan dus gaan om bijvoorbeeld brieven, tekeningen, foto’s, knuffels of (katoenen) kleding. Ook bloemen en de lievelingstaart van de overledene mogen gerust mee. Hoewel metalen en glas dus eigenlijk verboden zijn, staat vrijwel iedere begraafplaats ook brillen en sieraden toe.

En de steen?

Naast allemaal persoonlijke geschenken neemt u natuurlijk ook op waardige wijze afscheid door het uitkiezen van een mooie, persoonlijke kist en een grafsteen. De steen is immers de zichtbare herinnering die u zult hebben aan uw dierbare, iedere keer als u de begraafplaats bezoekt. Bij Van Dam Natuursteen vindt u de steen die de overledene ook prachtig zou hebben gevonden.

Reacties zijn gesloten.