Het stikstofprobleem: wat is het?

De laatste tijd is er veel om te doen. Snelwegen lopen over. Bij grote steden, bekende bedrijven en gebouwen staan trekkers die de weg blokkeren. Ze protesteren. Maar waarom eigenlijk? Wat heeft de overheid bepaald dat de boeren zo hevig staken? In deze blog gaan we het hebben over stikstof, het stikstofprobleem en wat boeren ervan vinden. Wil de overheid uw grond kopen in verband met een nieuwe weg, brug of spoorweg? Lees dan hier meer over de onteigeningsprocedure.

Wat is stikstof en hoe werd het ingezet?

Stikstof heb je in verschillende hoedanigheden: lachgas, stikstofoxide, ammoniak en meer. 80% van de lucht zit vol met stikstof. We ademen het in als het ware. Planten kunnen niks met deze stikstof. Toch is het niet overbodig. Met stikstof kun je planten vruchtbaar maken en gewassen verbouwen. In begin 1900 werd er een uitvinding gedaan waarbij pure stikstof uit de lucht om werd gezet naar ammoniak. Dit komt neer op stikstofkunstmest. Stikstof zorgde in de jaren 50 van vorige eeuw voor een flinke toename aan gewasopbrengst. Dit zorgde ervoor dat ondanks een flink stijgende wereldbevolking, iedereen wel genoeg te eten had.

Wat gaat er nu verkeerd?

Stikstof op zichzelf niet verkeerd, het is juist een voedingsstof. Waarom is dan momenteel zo’n probleem? In de landbouw komt ammoniak vrij door het gebruik van stikstof. In het verkeer, de huishoudens en de industrie komen stikstofoxiden vrij. Stikstof zorgt ervoor dat bepaalde planten beter groeien en zo andere planten onderdrukken. De biodiversiteit neemt dus af. Stikstof draagt bij aan fijnstof, zorgt voor smog en leidt tot verzuring. Lachgas draagt bij aan de opwarming van de aarde.

Stikstof bij de boeren

Boeren hebben vaak een veestapel. Doordat boeren veel dieren hebben, zorgt dit voor meer stikstof uitstoot. De overheid wil dus het aantal dieren omlaag, maar dat vinden de boeren geen goed plan. Een andere mogelijkheid is dat de uitstoot per dier omlaag moet. Als een boer stikstof op het land gebruikt, kan dit heel gemakkelijk ontsnappen. De ammoniak gaat op in de lucht, een deel gaat als lachgas de lucht in en een deel komt als nitraat in het grondwater terecht.

Waarom vooral de boeren?

45% van de stikstof die we in Nederland uitstoten komt uit de landbouw. De uitgestoten stikstof in de landbouw bestaat vooral uit ammoniak. 35% van de uitgestoten stikstof in Nederland komt uit het buitenland. De resterende 20% komt uit het Nederlandse verkeer, de scheepsvaart, bouw, industrie en luchtvaart.

Reacties zijn gesloten.